Bericht van de ouderraad; ouderbijdrage 2019/2020

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen en SocialSchools

Beste ouder(s),
Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen en de ouderraad is bezig met het plannen van diverse activiteiten voor de leerlingen van de Tweemaster. Met een geslaagd pleinfeest hebben we als OR het schooljaar weer geopend, maar wij hebben nog meer activiteiten in de planning staan, zoals Sinterklaas, de Kerstviering, het schaatsfeest, Pasen, boerderijbezoek, de Koningsspelen, de avondvierdaagse, bezoek aan musea en de musical.
Om deze leuke activiteiten te kunnen organiseren, zijn wij als OR volledig afhankelijk van een “vrijwillige” ouderbijdrage. Deze is ook voor dit jaar vastgesteld op 40 euro per kind.
Graag willen wij u verzoeken dit bedrag vóór 1 november 2019 over te maken op ING IBAN nr. NL33INGB0001270902 t.n.v. Ouderraad OBS De Tweemaster te Nigtevecht o.v.v. de naam van uw kind(eren).

Indien u mogelijke problemen voorziet met de betaling dan kunt u contact opnemen met onze locatiedirecteur Remko van der Heijden of penningmeester Melanie van Vliet (06-52006019). Er bestaat dan een mogelijkheid voor een speciale regeling, daarbij denken wij aan betalen in termijnen of in voorkomende gevallen bestaat de mogelijkheid voor gebruik van de U-pas (informatie over de U-pas kunt u vinden op de website van de Tweemaster : www.tweemasternigtevecht.nl of op de website www.u-pas.nl. Betalen met de U-pas kunt u bij onze administratie (Donja).

Namens de kinderen van de Tweemaster hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Namens de ouderraad
Melanie van Vliet (penningmeester)