Samen op weg naar één school.

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen en SocialSchools

Vorige week is de ouderpeiling gehouden over het voornemen om de scholen per 1 augustus 2021 samen te voegen.

We hebben van 98% van de ouders een ingevulde ouderpeiling teruggekregen.
91% van alle ouders (beide scholen samen) is voor de samenvoeging van de scholen, 5% is tegen en 4% heeft niet of blanco gestemd.
Voor de Tweemaster was de uitslag: 82% voor, 11% tegen en 7% heeft niet of blanco gestemd. Een mooi resultaat waar veel vertrouwen uitspreekt.

Veel ouders hebben een opmerking op de ouderpeiling achtergelaten of een vraag gesteld. Deze opmerkingen en vragen zijn inmiddels allemaal op een rij gezet. Deze worden besproken binnen het team en de MR, we komen op deze vragen en opmerkingen binnenkort terug.

Tijdens een gezamelijke MR vergadering vandaag hebben zowel de MR van de Flambouw als de MR van de Tweemaster toegestemd met de Fusie.

We zijn als team blij met de uitslag, we voelen ons gesteund en zullen samen met u de ‘nieuwe’ school vorm geven. We maken het tot een plek waar ieder zich thuis voelt.

namens het team en de MR,
Remko van der Heijden