Ieder kind is anders, ieder kind is welkom. School moet een plek zijn waar je graag komt, waar je openstaat voor nieuwe leerervaringen en waar je helemaal jezelf kunt zijn. Dat willen we dagelijks waarmaken op Basisschool de Verbinding. We creëren een veilige, warme omgeving die volop ruimte biedt om te groeien. Met een vakkundig team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel werken we er iedere dag aan elk kind echt te zien en het te helpen om zijn of haar zelfstandigheid en mogelijkheden te ontwikkelen. Basisschool de Verbinding neemt je mee, om straks je vleugels uit te slaan.

Ontdekken. De kracht van wetenschap en techniek.
Opdrachten geven aan een Ozobot? Samenwerken? De mooiste achtbanen bouwen met Knexx? Problemen oplossen aan de hand van verhalen? Op Basisschool de Verbinding hechten we veel waarde aan onze lessen wetenschap en techniek. Het maakt kinderen nieuwsgierig en creatief en het leert ze te communiceren, kritisch te zijn en logisch na te denken. Deze 21ste eeuwse vaardigheden bereiden de leerlingen voor op een toekomst die zich razendsnel ontvouwt en die in hoog tempo digitaliseert. We merken dat ons onderzoekend onderwijs heel veel leerlingen aanspreekt: de opdrachten doen een beroep op heel veel verschillende vaardigheden en (nog te ontdekken) talenten. We dagen leerlingen graag uit elkaars kwaliteiten te benutten en hiervan te leren.

Leren. Goed onderwijs, hoge uitstroomcijfers.
We zijn heel trots op ons moderne, uitdagende onderwijs. We vinden het belangrijk de talenten van onze leerlingen te ontdekken, zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen. De afgelopen jaren heeft onze school zich beziggehouden met het versterken van een handelingsgerichte werkwijze. Dat betekent dat we een groepsplan opstellen op basis van gegevens van onze leerlingen en dat we bekijken wat per individuele leerling nodig is. We gaan altijd uit van de kennis en vaardigheden waarover het kind al beschikt en proberen ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderlinge verschillen tussen leerlingen. Deze manier van werken werpt zijn vruchten af en dat is zichtbaar in onze resultaten als school. Basisschool de Verbinding heeft hoge uitstroomcijfers en scoort boven het landelijk gemiddelde.

Groeien. Ruimte voor al je talenten.
De magie van muziek. Van een orkest. Van samen leren, luisteren en spelen. Op Basisschool de Verbinding maken alle leerlingen van groep 5 en 6 deel uit van het Leerorkest Stichtse Vecht. Ze maken kennis met de gangbare instrumenten van een symfonieorkest: de viool, de cello, de bugel en trombone en het slagwerk. Ze ervaren wat het is om te strijken, tokkelen, blazen of roffelen. Bovenal ondervinden leerlingen hoe leuk het is samen muziek te maken. Onze professionele muziekdocenten verzorgen wekelijks onder schooltijd een muziekles.

Stukje Groeien. Ruimte voor al je talenten
Daarnaast worden er aan alle leerlingen drama, toneel en bewegingslessen gegeven. Deze laatste staan twee keer per week op het programma. Drama en toneellessen een paar keer per maand.