We hechten aan goed contact met de ouders van onze leerlingen. In de eerste plaats met betrekking tot het eigen kind, want door kennis en ervaringen te delen en uit te wisselen staat niets de groei van onze leerlingen in de weg. Maar we zijn er ook voor elkaar. Voor de school, voor allerlei mooie activiteiten en voor de toekomst. Een goede school kan niet zonder betrokken ouders. Onze ouders zijn vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad en een oudercommissie.

Medezeggenschapsraad. Advies en besluit.

De medezeggenschapsraad is het controlerend orgaan van de school. De MR adviseert als dat nodig is over besluiten die het bestuur moet gaan nemen. De MR heeft instemmings-, advies- en initiatiefrecht. Bij een aantal grote thema’s zoals de groepsverdeling of de begroting heeft de MR een belangrijke stem. De MR op Basisschool de Verbinding telt vier leden: twee leerkrachten en twee ouders/verzorgers van leerlingen van onze school. Heeft u vragen, problemen of klachten? Onze MR is bereikbaar op mr.verbinding@vechtstrekenenvenen.nl. De MR maakt elk jaar een verslag van de besproken punten. Zie hier het Jaarverslag MR 2020-2021.docx

De MR vergadert zes keer per jaar en bespreekt dan een aantal vaste onderwerpen en ook actuele onderwerpen. Wilt u een agendapunt aandragen of wilt u eens een vergadering bijwonen of de notulen inzien? Neem dan contact op met de MR via mr.verbinding@vechtstrekenenvenen.nl

Oudercommissie. Samen sterk.

We maken graag herinneringen op Basisschool de Verbinding. Zo vieren we bijvoorbeeld gezamenlijk onze verjaardagen op de meesters- en juffendag, maken we iets bijzonders van onze christelijke feestdagen zoals pasen en kerst en treffen ouders, leerlingen en leerkrachten elkaar aan het begin van het schooljaar op ons septemberfeest. Dat kunnen we niet alleen: de oudercommissie van Basisschool de Verbinding organiseert samen met het team bijzondere activiteiten en feesten. De commissie bestaat uit 10 ouders en een leerkracht, die als contactpersoon fungeert en die meedenkt over de planning en afstemming van de activiteiten. Voor vragen of informatie kunt u mailen naar: or.verbinding@vechtstrekenenvenen.nl.