We kunnen ons voorstellen dat het niet iedere dag haalbaar is uw kind op de schooltijden te brengen en halen. In samenwerking met Kinderopvangorganisatie Kidswereld nemen we deze zorg dan ook graag weg. Kidswereld is een ‘buur’ in ons multifunctionele pand en verantwoordelijk voor onze voor- en naschoolse opvang. We zijn er heel blij mee dat al deze faciliteiten zich onder één dak bevinden. Kinderen zijn daar vanaf 07:30 uur welkom en de buitenschoolse opvang is geopend tot 18:30 uur. Meer informatie is te vinden op de website van Kidswereld.